pondělí 15. dubna 2013

Týden 3

Tentokrát se zaměříme na trošku jiná měření. Aby to nebylo každý týden pouze fádní vážení, dnes jsme si pro vás připravili data zdravotní. Jana si nechala udělat analýzu krve a konečně jí přišly výsledky. Bohužel byla na odběru až po dvou týdnech, co opět začala s paleo dietou (nepředpokládala dlouhé čekací lhůty) a tak nejsou tyto údaje příliš vypovídající. Nicméně máme alespoň startovací hodnoty, ke kterým se můžeme vrátit za několik měsíců a porovnat je s novými výsledky. Zároveň si Jana nechala změřit i krevní tlak a tím dnes začneme.

Krevní tlak
Zjednodušeně řečeno je to tlak, kterým působí krev na stěnu cévy, kterou protéká. Kolem krevního tlaku je dnes spousta povyku a je také proč. Hypertenze patří k nejčastějším onemocněním srdce a cévního oběhu. Odhaduje se, že přímo či nepřímo je zodpovědná až za pětinu úmrtí mezi dospělými v České republice. O hypertenzi hovoříme, pokud krevní tlak opakovaně překročí alespoň jednu z hodnot 140/90. Taková je u nás norma.

Kategorie krevního tlaku
Systolický tlak
Diastolický tlak
Optimální
< 120
< 80
Normální
120–129
80–84
Vysoký normální
130–139
85–89
Mírná hypertenze
140–159
90–99
Středně závažná hypertenze
160–179
100–109
Závažná hypertenze
≥ 180
≥ 110
Norma pro ČR
Zdroj: Státní zdravotní ústav

V tabulce výše vidíme, že "normální" krevní tlak se pohybuje mezi 120-129/80-84 a "vysoký normální" až 139/89. Co to ale je "normální"? Podle slovníku cizích slov ABZ je to něco "běžného, obvyklého, pravidelného, průměrného, představujícího normu". Z toho nám vyplývá, že "normální krevní tlak" je takový, který je běžný mezi obyvateli (zdravými i nemocnými). Pak si mezi sebou říkáme: "Doktor mi naměřil vyšší tlak, ale to je v mém věku přeci normální." To ale neznamená, že je to tak správné! Jaký by tedy měl být krevní tlak u zdravého jedince?

Populace
Muži (40 - 60 let)
Ženy (40 - 60 let)
Křováci
108/63 ± 11/7
118/71 ± 13/6
Jonomamové
104/65 ± 8/8
102/63 ± 14/12
Xingu
107/68 ± 20/11
102/66 ± 23/11
Kitavané
(při vaření používají mořskou sůl)
113/71 ± 13/7 
121/71 ± 16/8
Krevní tlak mezi lovci a sběrači(mm Hg, ± standardní odchylka)
Zdroj: Staffan Lindeberg, MD PhD, Food and Western Disease

Pokud budeme lovce a sběrače považovat za "vzor zdraví", pak by měl být normální krevní tlak někde kolem 100-110/65-70. Pokud vás ale trápí únava, závratě, bolesti hlavy, nedostatečné prokrvení končetin,  tak se neodvolávejte na lovce a sběrače, ale raději se zamyslete nad svou životosprávou a navštivte lékaře.

A jak dopadla Jana? 111/65 mm Hg. Tady není moc co zlepšovat.

Srdeční frekvence
Kromě krevního tlaku měříme i srdeční frekvenci. Ta udává počet tepů srdce během jedné minuty a může nám napovědět, zda jsme v kondici.  Srdeční frekvenci si změřte klidně sami. Ukazováček s prostředníčkem přiložte na zápěstí  nebo krk, ideálně hned po probuzení, a počítejte. I tady dopadla Jana výborně - 52 tepů za minutu. A to není žádná vrcholová sportovkyně. Jen se hýbe každý den.

Hodnocení fyzické kondice
Muži
Ženy
Vynikající
< 51
< 56
Nadprůměrná
51 - 60
57 - 66
Průměrná
61 - 72
67 - 76
Podprůměrná
73 - 80
77 - 84
Slabá
> 80
> 84
Klidová srdeční frekvence (počet tepů za minutu)